Plotki
Jak powstają stereotypy? Rola mediów w utrwalaniu i wzmacnianiu uprzedzeń wobec niepopularnych grup

To jak myślimy w dużym stopniu determinuje nasze postawy i zachowania. Schematy poznawcze, jakimi się

Czytaj dalejj