Ileż to już razy w naszym życiu słyszeliśmy o sytuacjach, kiedy znakomita inwestycja okazała się być po prostu oszustwem lub całkowitym niewypałem. Takie sytuacje każdego roku dotykają ludzi w Polsce, jak i na całym świecie. Dlatego warto raz jeszcze przypomnieć o jednej, bardzo ważnej zasadzie. Mianowicie jakiekolwiek oszczędności i jakikolwiek kapitał należy dywersyfikować, aby nie narazić się na utratę całego majątku.

Oszczędności w różnych miejscach

W przypadku prywatnych oszczędności dywersyfikacja oznacza tylko jedno. Warto mieć nieco pieniędzy odłożone w różnych miejscach. I to nie mowa tylko o tym, aby mieć konta bankowe w różnych instytucjach i w nich wszystkich trzymać kapitał. Chodzi przede wszystkim o to, aby trzymać część oszczędności w gotówce, część na koncie bankowym, część w złocie, a część np. w obcej walucie jaką jest euro. W taki sposób jesteśmy mniej narażeni na negatywne skutki wystąpienia tzw. czarnego łabędzia. A jak wiadomo w każdym momencie może zdarzyć się jakaś nieszczęśliwa sytuacja na świecie lub w naszym życiu. Zresztą ostatnie wydarzenia na świecie dokładnie są tego dowodem.

Oczywiście tylko i wyłącznie od nas samych zależy to, w jaki sposób będziemy przechowywać oszczędności i wolny kapitał. Jednak musimy być świadomi tego, że jakiekolwiek zagrożenia występujące na świecie znacznie bardziej mogą nas dotknąć w momencie, gdy będziemy mieli pieniądze w jednym miejscu, niż gdyby były one rozłożone na kilka różnych źródeł. Jak więc widać na pewno warto poważnie rozważyć dywersyfikację oszczędności. W ten sposób znacząco obniżamy ryzyko utraty środków finansowych.